tulsa

Tulsa to dobrze znana i powszechnie uprawiana w Holandii pszenica ozima, dogodna szczególnie na rejony polderów. Ze względu na bardzo krótką (76 cm) wyjątkowo sztywną słomę pszenica ta doskonale nadaje się do uprawy intensywnej. Odznacza się dużą odpornością na choroby i bardzo wysokim potencjałem plonowania.

Holandia: średnie plony nasion odmiany Tulsa w zależności od regionu:
(uśrednione, w porównaniu do odmian wzorcowych 2006-2009)

Region Z zastosowaniem środków ochrony roślin Bez ochrony chemicznej
Iły morskie regionów północnych 99 (105,9 q) 104 (97,8 q)
Iły morskie centrum 98 (109,8 q) 102 (96,9 q)
Iły morksie południowego zachodu 99 (115,8 q) 101 (103 q)
Lessy rzeczne 96 (99,84 q) 102 (91,8 q)
Gleby lekkie, bielicowe 98 (93,1 q) 90 (72 q)

Źrodło: Lista odmian rekomnedowanych CSAR (Comissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlist) na rok 2012

Jakość
Tulsa spełnia Polskie normy pszenicu chlebowej B, doskonale sprawdza się też jako wysoko plonująca pszenica paszowa. Jest szczególnie ceniona przez producentów drobiu.

Regulatory wzrostu
Tulsa ma wyjątkowo krótką, sztywną i odporną na wyleganie słomę. W związku z tym nie ma potrzeby stosowania regulatorów wzrostu. Jedynie w przypadku bardzo bujnego wzrostu i dużego zagęszczenia łanu można zastosować połowę normalnej dawki.

Cechy pszenicy Tulsa:
(uśrednione z lat 2008 do 2011)

Jakość Cechy agronomiczne Poziom odporności
Piekarnicza B Zimotrwałość -- Mączniak 8,5
Długość słomy * 96 Rdza żółta 9,0
Sztywność 7,5 Rdza brunatna 9,0
Klasyfikacja twardości ziarna Miękkie Wczesność kłoszenia 5,5 Plamistość liści 8,0
Wczesność dojrzewania 5,5 Fuzarioza kłosa 6,5
Porastanie 6,5

* 100 - 90 cm
Źrodło: Lista odmian rekomnedowanych PERSBERICHT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW (14-09-2009)

Agrotechnika

Odporność na choroby
Tulsa ma bardzo dobrą odporność na choroby, jednak w celu uzyskania maksymalnego plonu pożądane jest zastosowanie ochrony chemicznej - oprysk przeciwko chorobom kłosa jest korzystny nawet w przypadku odmian o wysokiej odporności na patogeny. Ze względu na doskonałą odporność Tulsa, należy unikać bardzo późnego stosowania strobilurin, gdyż może to prowadzić do problemów z dojrzewaniem.

Norma wysiewu
Norma wysiewu musi być obliczona tak, by osiągnąć wiosną maksymalnie 250 roślin na m2.

MTZ Stanowisko
dobre średnie słabe
45 gr 140 kg / ha 160 kg / ha 180 kg / ha
50 gr 155 kg / ha 175 kg / ha 200 kg / ha

W przypadku opóźnionego siewu zaleca się zwiększenie normy wysiewu o 10%.

Nawożenie azotem
Poziom nawożenia azotowego w dużym stopniu determinuje intensywność wegetacji i ostateczny plon nasion. Zalecana pierwsza dawka wiosną to 140 kg N / ha, minus zapasy azotu w glebie. Zalecana druga dawka to 50 - 65 kg N / ha (Zadoks GS 31 - 32). Następnie w fazie liścia flagowego (Zadoks GS 39 - 43) można podać jeszcze trzecią dawkę 30-45 kg N / ha.

Powyższe zalecenia uprawy mają charakter bardzo ogólny. W celu uzyskania dokładnych zaleceń uprawy pszenicy ozimej na konkretnym stanowisku, prosimy zasięgnąć rady dystrybutora lub lokalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

UWAGA: Na stresowe warunki środowiska (glebowe, pogodowe) TULSA może reagować niewyrównaniem łanu.

P.P.H.U. "ANAS" Andrzej Antczak
92-761 Łódź
ul. Malownicza 38
+48 43 678 32 26
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Agro Rolnik Grzegorz Maciejewski
83-135 Kolonia Ostrowicka
Kolonia Ostrowicka 7
+48 58 561-90-09
Jan Arkadiusz Wlodzimierz Łącz s.c.
86-341 Świecie n/Osą 93
+48 56 466-19-18
Załączniki: