piotr

Piotr Szyld

Doświadczenie zawodowe:

01.10.2002-21.06.2007 Studia i dyplom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na kierunku filologia angielska, w zakresie językoznawstwa.

01.09.2007-29.02.2008 Praktyka zawodowa w firmie G. Weishut Seedbrokers b.v. w Holandii.

od 03.03.2008 Współpraca z „Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa”.

Kursy i kształcenie dodatkowe:

2000 Certyfikat znajamosci języka angielskiego Cambridge CAE Certificate in Advanced English (Poziom C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), University of Cambridge Local Examinations Syndicate, International Examinations, Poznań, Ref. no. 00CPL0065086.

2001 Certyfikat znajomości języka angielskiego Cambridge CPT Certificate of Proficiency in English (Poziom C2 wg. Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego), University of Cambridge Local Examinations Syndicate, International Examinations, Poznań, Ref. no. 016PL0068003.

2006 Letnia praktyka zawodowa w firmie Feldsaaten Freudenberger GmbH w Niemczech.

2006-2007 Dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Integracji Europejskiej - Zasady Funkcjonowania Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku.

2007 Letni kurs Języka niderlandzkiego „Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur” na Uniwersytecie Hasselt zorganizowany przez Ministerstwo Wspólnoty Flamandzkiej.

2005-2007 Dwuletnia specjalizacja niderlandystyczna na wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończona egzaminem „Certificaat Nederlands als Vreemde Taal: Profiel Maatschappelijke Taalvardigheid”.