irena

Irena Szyld

21 04 2009 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki nadał Pani Irenie Szyld odznakę "ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA".

Doświadczenie zawodowe:

1972-77 studia i dyplom Akademii Rolniczej w Poznaniu, specjalizacja w katedrze Fitopatologii.

1977 Praca naukowa w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

1979 Specjalista do spraw hodowli roślin w Stacji Hodowli Roślin w Szelejewie k. Gostynia.

1988 Specjalista ds. hodowli pszenicy, organizacja laboratorium do badania odporności roślin (pszenżyta i pszenicy) na określone choroby grzybowe w Stacji Hodowli Roślin w Laskach.

1990 Starszy specjalista ds. hodowli jęczmienia i traw w Stacji Hodowli Roślin w Marchwaczu k. Kalisza.

1994-2000 Tłumacz kursów szkoleniowych z dziedzin hodowli roślin, nasiennictwa i oceny odmian w Państwowym Instytucie Botaniki Rolniczej (NIAB) w Cambridge, dla kadr Polskiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ministerstwa Rolnictwa, oraz polskich przedsiębiorstw hodowlanych i nasiennych.

od 1996 Własna działalność: „Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa”.

Kursy i kształcenie dodatkowe:

1991 Kurs zagraniczny n.t. organizacji i zarządzania produkcji nasiennej w Szwecji na Uniwersytecie Swalöv: „Course on Organization and Management of Seed Production and Supply arranged under the auspices and sponsorship of The Swedish Agency for International Technical and Economic Co-Operation by Swalöf AB in Svalöv, Sweden, from September 2- October 25, 1991.

1992 Kurs w ramach programu Phare Bis na temat produkcji nasiennej na Uniwersytecie HUY w Belgii: „PHARE Bis Seed Production course organised jointly by Institut Superieur Industriel of HUY and by Sorghum Organization and Research Group for High Altitude or Latitude from 2nd December 1991 to 31st January 1992.

1993 Certyfikat znajamości języka angielskiego Cambridge FCE - First Certifcate in English (Poziom B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), University of Cambridge Local Examinations Syndicate, International Examinations, Poznań, Ref. no. 936PL0060254.

1994 Certyfikat znajamosci języka angielskiego Cambridge CAE Certificate in Advanced. English (Poziom C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), University of Cambridge Local Examinations Syndicate, International Examinations, Poznań, Ref. no. 946PL0065054.

1994 Kurs hodowli roślin i oceny odmian organizowany przez Państwowy Instytut Botaniki Rolniczej w Cambridge: „Plant Breeding and Variety Assessment course, National Institute of Agricultural Botany, Cambridge, from 8th of February to 3rd of March 1994.

1995 25 międzynarodowy kurs nt. stosowanej hodowli roślin organizowny przez Międzynarodowe Centrum Rolnicze w Wageningen w Holandii: 25th International Course on Applied Plant Breeding held at Wageningen, The Netherlands, from 13th March to 23rd June, 1995.

1995 Kurs nt. poprawiania potencjału jakościowego odmian roślin uprawnych wykorzystywanych w przemyśle żywieniowym organizowany przez Państwowy Instytut Botaniki Rolniczej w Cambridge: „Course on Improving the Added Value Potential of Crop Varieties for Use on the Food Processing Industry, National Institute of Agricultural Botany, Cambridge, from 26th of September to 19th of October 1995.

Certyfikaty i dyplomy: