WPB Pebbles

WPB Pebbles: (WPB 14SD325-08) WPB Troy x Quintus NOWOŚĆ!

Zalety : Najwyższy plon w badaniach rejestrowych 2020
Wyjątkowa odporność na choroby, (szczególnie na rdzę żółtą, septoriozę plew, mączniaka , choroby podstawy źdźbła)
Bardzo dobra tolerancja na zakwaszenie gleby
Dobra odporność na wyleganie
Bardzo dobre wyrównanie ziarna
Bardzo wysoka masa hektolitra
Wysoka liczba opadania Hagberga (> 300)
Wysoka zawartość białka

Dystrybutorzy nasion C1 w sezonie jesień 2021/wiosna 2022:
Centrala Nasienna Kalnas Sp. z o.o.,
Ul. Wrocławska 13-17 62-800 Kalisz,
tel. +48 62 501 10 01, https://www.kalnas.pl/kontakt/

Najwyżej plonująca odmiana pszenicy jarej w badaniach rejestrowych COBORU 2019-2020 (uśredniając poziomy a1 i a2), po zaledwie 2 latach badań rejestrowych przyjęta do Krajowego Rejestru ze względu na doskonałe wyniki wartości gospodarczej. Przyjęta w 2021 jako wzorzec dla pszenic jarych.
Jest to odmiana średnio wczesna, oścista, szczególnie zalecana na pola graniczące z lasem.

Charakterystyka odmiany sporządzona na podstawie wyników rejestrowych COBORU 2019-2020, (wynik 9 to wartość najkorzystniejsza )

-

Cecha Wynik Jednostka
Choroby podstawy źdźbła - kompleks 8,2 skala 9 st.
Mączniak prawdziwy - liście 7,8 skala 9 st.
Rdza brunatna 7,3 skala 9 st.
Rdza żółta 9 skala 9 st.
Brunatna plamistość liści (DTR) 7,6 skala 9 st.
Septoriozy liści 6,8 skala 9 st.
Septorioza plew 7,6 skala 9 st.
Fuzarioza kłosów 7,4 skala 9 st.
Tolerancja na zakwaszenie gleb
(reakcja na Al+++)
50 wzorzec: 52
Wyleganie przed zbiorem 7 skala 9 st.
Wysokość roślin 82 cm
Kłoszenie dni do wzorca, data -1,5 14.06
Dojrzałość pełna dni do wzorca, data -05 30.07
Masa 1000 ziaren średnia a1 i a2, 2019 i 2020 40,6 g
Wyrównanie ziarna [powyżej 2,5mm] średnia z a1 i a2 66 %
Odporność na porastanie w kłosie
(wzorzec 4,5)
4,7 skala 9 st.
Gęstość ziarna w stanie zsypnym (kg/hl) 80,5 wzorzec: 76,2
Wskaźnik sedymentacji SDS [ml] 93 ocena 9/9
Zawartość białka [% s.m.] 14,1 wrzorzec: 14,7
Liczba opadania [s] 362 wzorzec: 393
Zawartość glutenu (%) 26,9 Wzorzec 28,9
Grupa jakości wypiekowej wg. COBORU B

Rok wpisania do krajowego rejestru : 2020

Agrotechnika

Norma wysiewu
Zaleca się wysiew około 350 do 400 nasion na m2 (przy późnym siewie jesiennym 450 do 500 kiełkujących nasion na m2).
W zależności od masy tysiąca ziaren (MTZ) i warunków wysiewu proponujemy poniższe wartości (kg/ha).

MTZ Stanowisko
dobre średnie słabe
40 gr 115 kg / ha 125 kg / ha 155 kg / ha
45 gr 130 kg / ha 140 kg / ha 175 kg / ha
50 gr 145 kg / ha 155 kg / ha 195 kg / ha
55 gr 160 kg / ha 175 kg / ha 215 kg / ha

Regulatory wzrostu
Zwykle nie stosuje się regulatorów wzrostu w uprawie pszenicy jarej, a WPB Skye wyróżnia się szczególnie sztywną i stosunkowo krótką słomą.

Odporność na choroby
WPB Skye wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na najbardziej powszechne choroby podstawy źdźbła, oraz liścia zwłaszcza na rdzę żółtą oraz mączniaka, jednak w przypadku wysokiego nasilenia patogenów można zastosować oprysk fungicydem. W fazie początkowego kwitnienia zaleca się zastosowanie oprysku przeciw fuzariozie kłosa.

Nawożenie azotowe (przy siewie wiosennym)
Pierwsza dawka (przed lub bezpośrednio po siewie): 120 kg N/ha minus zapasy w glebie. Druga dawka (stadium 1-2 kolanka, początek strzelania w źdźbło): 30 - 60 kg N/ha.. Trzecia dawka (przed wykłoszeniem) 30 - 40 kg N/ha.

Powyższe zalecenia uprawy mają charakter bardzo ogólny. W celu uzyskania dokładnych zaleceń uprawy pszenicy jarej na konkretnym stanowisku, radzimy zasięgnąć opinii dystrybutora lub lokalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.