bristol

Bristol to jedna z najlepszych odmian ościstych pszenicy ozimej, znajdująca się na holenderskiej liscie rekomendowanej i powszechnie uprawiana w Europie. Jest to krótka, oścista, średniopóźna odmiana, odznaczająca się wysoką plennością i dużą odpornością na choroby.

Średnie plony pszenicy Bristol w Holandii w zależności od regionu:
(uśrednione, w procentach w porównaniu do holenderskich odmian wzorcowych 2006-2011)

Region Z zastosowaniem środków ochrony roślin Bez ochrony chemicznej
Iły morskie regionów północnych 96 97
Iły morskie centrum 96 91
Iły morksie południowego zachodu 95 96
Lessy rzeczne 95 94
Gleby lekkie, bielicowe 95 97

Źrodło: Lista odmian rekomnedowanych CSAR (Comissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlist) na rok 2012

Jakość
Bristol to pszenica jakościowa klasy B, może być wykorzystywana jako odmiana paszowa.

Regulatory wzrostu
W celu uzyskania maksymalnego plonu w warunkach intensywnego nawożenia, zaleca się zastosowanie regulatora wzrostu (CCC i/lub Moddus). Wdług ogólnych zaleceń, pierwszą dawkę należy podać, kiedy dobrze wyczuwalne jest pierwsze kolanko (faza GS 31 w skali Zadoksa), następnie druga dawka CCC około 7-10 dni później ( wskali Zadoksa GS 34-37). Notabene preparatu Moddus nie można stosować przy produkcji materiału siewnego.

Cechy pszenicy Bristol:
(uśrednione z lat 2008 do 2011)

Jakość Cechy agronomiczne Poziom odporności
Piekarnicza B Zimotrwałość -- Mączniak 8,0
Długość słomy * 89 Rdza żółta 6.5
Sztywność 8,5 Rdza brunatna 8,5
Wczesność kłoszenia 7,0 Plamistość liści 7,5
Wczesność dojrzewania 6,5 Fuzarioza kłosa 6,5
Porastanie 6,0

* 100 = 90 cm
Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2012

Agrotechnika

Odporność na choroby
Bristol odznacza się wyśmienitą odpornoscią na choroby, jednakże przy silnym ataku chorób zastosowanie fungicydów może być korzystne dla ochrony łanu. Oprysk przeciw chorobom kłosa jest opłacalny nawet w przypadku odmian o wysokiej odporności na choroby, należy jednak unikać bardzo późnego stosowania fungicydów strobilurynowych ponieważ liscie mogą pozostawać zielone.

Normy wysiewu
Bristol jest odmianą silnie krzewiącą się i dlatego norma wysiewu powinna być tak skalkulowana, aby wiosną na 1m2 znajdowało się maksymalnie 250 roślin.

MTZ Stanowisko
dobre średnie słabe
45 gr 140 kg / ha 160 kg / ha 180 kg / ha
50 gr 155 kg / ha 175 kg / ha 200 kg / ha
55 gr 170 kg / ha 195 kg / ha 220 kg / ha

Nawożenie azotowe:
Poziom nawożenia azotowego w dużym stopniu determinuje intensywność wegetacji i ostateczny plon nasion.
Zalecana pierwsza dawka wczesną wiosną to 140 kg N / ha, minus azot zawarty w glebie. Zalecana druga dawka to 50 - 65 kg N / ha w okresie strzelania w źdźbło (Zadoks GS 31 - 32). Następnie w fazie liścia flagowego, na początku kłoszenia (Zadoks GS 39 - 43) można podać jeszcze trzecią dawkę 30 - 45 kg N / ha.

Powyższe zalecenia uprawy mają charakter bardzo ogólny. W celu uzyskania dokładnych zaleceń uprawy pszenicy ozimej na konkretnym stanowisku, prosimy zasięgnąć rady dystrybutora lub lokalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Centrala Nasienna Środa Śląska Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
Ul. Żytnia 1
+48 71 317 23 84
sekretariat@centrala-nasienna.pl
www.centrala-nasienna.pl
VERA-AGRA Sp. z o.o.
Guzowice 14
56-330 Cieszków
+48 71 384 80 21
biuro@womir.pl
www.womir.pl
Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" Sp. z o.o.
85-039 Bydgoszcz
+48 52 376 98
rolnas@cps.pl
www.rolnas.com.pl
"Rolpol" Sp.z o.o.
Łęczyna
73-112 Stara Dąbrowa
+48 91 56 13 570
Załączniki: