lincoln

Lincoln znajduje się na Holenderskiej liście rekomendowanej od 2007 i bardzo dobrze sprzedaje się również w Belgii i w Polsce. Lincoln to odmiana średniopóźna, o krótkiej, bardzo sztywnej słomie, charakteryzująca się wysoką plennością i bardzo dobrą odpornością na choroby oraz zimotrwałością a także doskonałą jakością piekarniczą ziarna.

Średnie plony pszenicy Lincloln w Holandii w zależności od regionu:
(uśrednione, w porównaniu do holenderskich odmian wzorcowych 2006-2011)

Region Z zastosowaniem środków ochrony roślin Bez ochrony chemicznej
Iły morskie regionów północnych 103,7 q (97% wzorca) 94 q (100% wzorca)
Iły morskie centrum 113 q (100% wzorca) 99 q (101% wzorca)
Iły morksie południowego zachodu 113,8 q (99% wzorca) 101,9 q (98% wzorca)
Lessy rzeczne 106 q (101% wzorca) 96,9 q (102 % wzorca)
Gleby lekkie, bielicowe 92,1 q (98% wzorca) 82 q (100% wzorca)

Źrodło: Lista odmian rekomendowanych CSAR (Comissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlist) na rok 2012

Jakość
Lincoln to pszenica wypiekowa – jakość A/B.

Regulatory wzrostu
W celu zmaksymalizowania plonowania w warunkach intensywnego nawożenia, zaleca się zastosowanie regulatora wzrostu (CCC i/lub Modus). Według ogólnych zaleceń, pierwszą dawkę należy podać kiedy dobrze wyczuwalne jest pierwsze kolanko (faza GS 31 w skali Zadoksa), następnie druga dawka CCC około 7-10 dni później (w skali Zadoksa GS 34-37). Notabene preparatu Moddus nie można stosować przy produkcji materiału siewnego.

Cechy pszenicy Lincoln:
(uśrednione z lat 2008 do 2011)

Jakość Cechy agronomiczne Poziom odporności
Piekarnicza A/B Zimotrwałość -- Mączniak 7,5
Długość słomy * 90 Rdza żółta 9,0
Sztywność 6,5 Rdza brunatna 8,5
Klasyfikacja twardości ziarna twarde Wczesność kłoszenia 6,5 Plamistość liści 7,5
Wczesność dojrzewania 6,0 Fuzarioza kłosa 6,5
Porastanie 7,5

Źrodło: Lista odmian rekomendowanych CSAR (Comissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlist) na rok 2012

Agrotechnika

Odporność na choroby
Lincoln odznacza się dobrą odpornością na choroby. Jednakże w celu uzyskania maksymalnego plonu pożądane jest zastosowanie ochrony chemicznej. Oprysk przeciwko chorobom kłosa jest korzystny nawet w przypadku odmian o wysokiej odporności na patogeny. Ze względu na wysoki poziom odporności na choroby pszenicy Lincoln, należy unikać bardzo późnego stosowania strobilurin, gdyż może to prowadzić do problemów z dojrzewaniem.

Norma wysiewu
Lincoln jest odmianą dobrze krzewiącą. Norma wysiewu musi być obliczona tak, by osiągnąć wiosną maksymalnie 250 roślin na m2.

MTZ Stanowisko
dobre średnie słabe
45 gr 140 kg / ha 160 kg / ha 180 kg / ha
50 gr 155 kg / ha 175 kg / ha 200 kg / ha
55 gr 170 kg / ha 195 kg / ha 220 kg / ha

Nawożenie azotem
Poziom nawożenia azotowego w dużym stopniu determinuje intensywność wegetacji i ostateczny plon nasion. Zalecana pierwsza dawka wiosną to 140 kg N / ha, minus zapasy azotu w glebie. Zalecana druga dawka to 50 - 65 kg N / ha (Zadoks GS 31-32). Następnie w fazie liścia flagowego (Zadoks GS 39-43) można podać jeszcze trzecią dawkę 30 - 45 kg N / ha.

Powyższe zalecenia uprawy mają charakter bardzo ogólny. W celu uzyskania dokładnych zaleceń uprawy pszenicy ozimej na konkretnym stanowisku, prosimy zasięgnąć rady dystrybutora lub lokalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Centrala Nasienna Środa Śląska Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
Ul. Żytnia 1
+48 71 317 23 84
sekretariat@centrala-nasienna.pl
www.centrala-nasienna.pl
Centrala nasienna KALNAS Sp. z o.o.
62-800 KALISZ
ul. Wrocławska 13-17
+48 62 501 10 01
kalisz@kalnas.pl
www.kalnas.pl
VERA-AGRA Sp. z o.o.
Guzowice 14
56-330 Cieszków
+48 71 384 80 21
biuro@womir.pl
www.womir.pl
Rolimpex Nasiona S.A.
Zakład NASIENNIK w Turku
62-700 Turek
Milewskiego 14
+48 63 278 53 17
nasiennik@lm.pl
www.nasiennik.lm.pl
P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o.
62-600 Koło
ul. Żeromskiego 83
+48 63 272 04 03
www.agronas.pl
Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne
"CENTRALA NASIENNA" w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 76
25-501 Kielce
+48 41 368 45 02
centralanasienna2@poczta.fm
www.centralanasienna-kielce.pl
Małopolska Hodowla Roślin - HBP Spółka z o.o.
30-002 Kraków
ul. Zbożowa 4
+48 12 633 68 22
nasiona@hbp.pl
www.hbp.pl
Małopolska Hodowla Roślin - HBP Spółka z o.o.
Zakład Hodowlano-Produkcyjny Kobierzyce
55-040 Kobierzyce
ul. Sportowa 21
+48 71 311 11 30
kobierzyce@nasiona.com.pl
Załączniki: